Beskrivning

Kap 23 Betongkonstruktion

Särtryck ur Betonghandbok Del 2 Kap 23

Tryckt version

Författare: Fagerlund Göran

Särtrycket Betongkonstruktion kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 23 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.