Beskrivning

Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206

Betongrapport nr 11, Utgåva 3, 2016