Beskrivning

Civilingenjörsutbildningen inom betongområdet – Svensk och utländsk utbildning samt förslag till förbättringar

Betongrapport nr 5, 1996

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

I denna rapport sammanfattas arbetet i Svenska Betongföreningens kommitté för utbildningsfrågor. Kommitténs ledamöter har valts ut av Betongföreningen.

Rapporten koncentreras på betongutbildningen inom civilingenjörsutbildningen eftersom utbildningen inom gymnasieskolan och högskolans två- och tre-åriga utbildningar nyligen utretts. Rapporten innehåller en genomgång av betongutbildningen vid i första hand väg- och vattensbyggnadsutbildningen.

Kommittén har gjort jämförelser med internationella högskoleutbildningar och föreslår samordnade insatser för att förbättra civilingenjörsutbildningen inom betongområdet.

Klammerhäftad utgåva, format A4, 48 sidor.