Beskrivning

Vidareutbildning inom betongområdet

Betongrapport nr 8, Utgåva 5, 2019

Tryckt version

Digital version finns för gratis nedladdning via knappen nedan.

Digital version

Svenska Betongföreningens huvudändamål är att arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor. Föreningen har sedan mitten av 1990-talet arbetat med utredningar om vidareutbildning inom betongområdet, i synnerhet de sk klass I- och klass II-utbildningarna. Rapport nr 8 färdigställdes i maj 2000 och började gälla den 1 juli 2001. Rapporten reviderades första gången i september 2006. Den har reviderats flera gånger och heter nu Rapport nr 8 Utgåva 5. Den innehåller utbildningsplaner samt krav gällande förkunskaper, praktik och examination för Betongkurs Klass I och II inom samtliga inriktningar: platsgjutning av betong, fabriksbetong­tillverkning, betongelement­tillverkning och montering av betongelement. Rapporten tar också upp kurserna Undervattensgjutning, Vattenbilning, Betongreparationer – praktiskt inriktad kurs för operatörer och arbetsledare, Bergförstärkning samt reparation med sprutbetong – behörighet för arbetsledare/operatörer och Vattenavvisande impregneringsbehörighet för arbetsledare/operatör. Motsvarande utbildningsplaner och krav för dessa utbildningar finns i bilagor i rapporten.

Några av de viktigaste reglerna kring Betongkurs Klass I och II är:

  • För att få tentera för Klass I-kompetens krävs godkänd Klass II-tentamen samt deltagande i Klass II-laboration.
  • Samtliga utbildningar skall vara lärarledda och full närvaro krävs. Avsteg från detta krav kan dock accepteras i följande fall: Deltagare som ska gå Klass I-utbildningen kan genomföra Klass II-tentamen efter självstudier.
  • Minst hälften av erfordrad praktik ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas.
  • Deltagare får, i kompetenshöjande syfte, genomgå utbildningarna även om samtliga krav inte kan uppfyllas. I sådana fall erhåller deltagaren inget intyg om kompetens.

För att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och se till att de ständigt är aktuella inrättade Svenska Betongföreningen i maj 2000 Rådet för vidareutbildning som sedan hösten 2012 är ett Råd för teknik och vidareutbildning.

Klammerhäftad utgåva, format 16,9*23,5 cm, 48 sidor.