Beskrivning

Fiberkompositer (FRP) för betongkonstruktioner

Betongrapport Nr 9, 2002

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Kunskapen om fiberkompositer för användning inom byggområdet finns på många håll, men någon samlad svensk publikation har hittills inte funnits. För att samla detta vetande, påtala brister i kunskap och identifiera FoU-behov tillsatte Svenska Betongföreningen i början av 2000 en kommitté med uppgift att presentera detta i en rapport.

Rapportern är i första hand en state-of-the-art-rapport och spänner över ett vitt fält. Den innehåller en lång rad av förslag på intressanta forsknings- och utvecklingsuppgifter.

Limbunden utgåva, format A4, 171 sidor.