Beskrivning

Kap 28 Brandbeständighet

Särtryck ur Betonghandbok Del 2 Kap 28

Tryckt version

Författare: Thelandersson Sven

Särtrycket Brandbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 28 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid.