Beskrivning

Självkompakterande betong – Rekommendationer för användning

Betongrapport nr 10, Utgåva 2, 2020

SKB utvecklades i Japan men Sverige var en gång Europas ledande nation inom denna spännande betongteknik. Vi byggde den första bron i SKB, vi arrangerade den första internationella SKB-konferensen 1999 och Betongföreningen gav ut sin betongrapport nr 10 om rekommendationer för användning av SKB tre år senare. Under de 18 år som gått sedan dess har SKB blivit den betong som dominerar inom förtillverkade betongelement medan det gått trögare inom platsgjuten betong. Forskningen på SKB har varit intensiv, inte minst i vårt land. Exempel på framgångsrika svenska insatser finns inom reologi, formtryck, modellering av färsk SKB:s rörelse samt beständighet och brandbeständighet.

Betongföreningen vill dra sitt strå till stacken för att underlätta användningen av SKB genom att utnyttja de nya rön som kommit fram nationellt och internationellt. Ett flerårigt kommittéarbete har lett fram till en väsentligt reviderad och utökad utgåva 2 av rapporten. Vi tror vidare att goda exempel är en väg till framgång. Den nya utgåvan innehåller därför beskrivningen av två lyckade projekt med SKB, dels en s.k. tunnel-lining i Stäket, dels in stödmur i Kapellskärs hamn.

Pdf-dokument, format 169 * 239 mm, 144 sidor.