Beskrivning

Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll

Betongrapport nr 13, 2008

Betongrapport nummer tretton i ordningen har betonggolv för industrin som ämne, och syftar till bättre produkter med längre livslängd.

Arbetet har varit en lång process med många inblandade parter. Att arbetet skett genom konsensus, vilket är det vanliga för betongrapporterna, har varit en särskild utmaning just i detta fall, där man haft många olika deltagare med ibland motstridiga erfarenheter från olika håll. Att det lönat sig är ändå något som märks i resultatet. Rapporten visar på många aspekter av betonggolv. Hela processen från kravformulering, via produktion, till drift och underhåll täcks in.

Digital utgåva, 296 sidor.