Beskrivning

Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2

Betongrapport nr 15, utg 2, 2012 (två volymer)

Digital version (pdf), licens för 1 användare