Beskrivning

Betongteknisk ordlista – Svensk-engelsk

Glossary of Concrete Terms – Swedish-English

Betongrapport nr 17, 2012

Studenter har möjlighet att köpa den digitala versionen till starkt rabatterat pris. Se också information till höger (eller längre ned i mobila enheter).

För rabattkod, kontakta din kursledare eller Betongföreningen. Medlemskap i Betongföreningen krävs.

Den senaste tillgängliga terminologin för betong i Sverige finns i Betongteknisk ordlista, TNC 46, som gavs ut av dåvarande Tekniska nomenklaturcentralen TNC 1971, dvs. för fyrtio år sedan. Behovet av en uppdatering konstaterades för några år sedan av styrelsen för Svenska Betongföreningen som beslutade att genomföra ett kommittéarbete för att sammanställa en aktuell terminologi för betongområdet.

Rapporten, som ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC, heter Betongteknisk ordlista, svensk-engelsk, 2012 och den är Betongföreningens rapport nr 17. I TNCs serie har ordlistan nummer TNC 103. Den innehåller cirka 1 000 termer som alla har en definition och en engelsk motsvarighet. I många fall finns även förtydligande kommentarer och korshänvisningar till andra termer.

Arbetet har letts av en redaktionsgrupp bestående av Evert Sandahl, Johan Silfwerbrand och Ingvar Börtemark som ordförande. Till kommitténs hjälp har ett trettiotal experter medverkat med sin tekniska sakkunskap och dessutom har Gunnel Johansson, TNC, medverkat med terminologisk sakkompetens.

Digital utgåva, 128 sidor.