Ett nätverk av betongkunskap

Råd/kommittéer

Permanenta råd

De permanenta råden arbetar med för föreningen angelägna frågor av kontinuerlig karaktär. I dagsläget är följande råd verksamma: Hållbarhetsrådet, Seniorrådet, Betongforskningsrådet, Rådet för teknik och vidareutbildning och Rådet för estetik.

Programråd

Programråden har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra, västra, östra Sverige samt norra norrland.

Kommittéer och kommissioner

Kommittéer inom olika ämnesområden verkar under en begränsad tid med utredningar. Var och en av dessa resulterar i rapporter som publiceras i föreningens regi. En kommission inom ett visst område har ingen tidsbegränsning och behöver inte resultera i någon rapport. Idag är Kommissionen för betongbeläggningar verksam.

Kommande evenemang

  1. BETONGDAGEN 2019: Klimatreducerat byggande

    november 21 @ 09:00 - 16:00

Betongföreningen är medlem i fib, The International Federation for Structural Concrete

fib-logofib hemsida
Nyhetsbrev, Juli 2019

Kommentarer till hemsidans inlägg

Arkiv