Ett nätverk av betongkunskap

Råd/kommittéer

Permanenta råd

De permanenta råden arbetar med för föreningen angelägna frågor av kontinuerlig karaktär. I dagsläget är följande råd verksamma: Hållbarhetsrådet, Seniorrådet, Betongforskningsrådet, Rådet för teknik och vidareutbildning och Rådet för estetik.

Programråd

Programråden har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra, västra, östra Sverige samt norra norrland.

Kommittéer och kommissioner

Kommittéer inom olika ämnesområden verkar under en begränsad tid med utredningar. Var och en av dessa resulterar i rapporter som publiceras i föreningens regi. En kommission inom ett visst område har ingen tidsbegränsning och behöver inte resultera i någon rapport. Idag är Kommissionen för betongbeläggningar verksam.

Kommande evenemang

  1. 2019 års Swedish Concrete Award vinnare, Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB.

    Föredrag på LTH med årets SCA-vinnare

    november 22 @ 10:15 - 12:00

Arkiv