Ett nätverk av betongkunskap

Betongforskningsrådet

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning har till uppgift att vara det främsta forumet för forskning och utveckling för betongområdet

Varför en Betongförening?

 • Kompetens, utbildning och kunskap!
 • Oberoende förening som verkar för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
 • Seminarier, studiebesök m.m.
 • Rapporter som hela byggsektorn står bakom.

Medlemsutveckling genom åren

År Enskilda Korporativa
1912 4 6
1922 97 11
1932 176 30
1937 274 34
1951 565 42
1990 900 41
2012 680 56
2014 653 62
2016 631 69
2018 640 72

Forskningsrådets uppgifter

(Sammanfattande)

 • Aktivt verka för att den svenska betongbranschen skall hävda sig väl i Sverige och internationellt.
 • Initiera angelägna forsknings- och utvecklingsområden.
 • Aktivt försöka påverka forsknings­finansiärer för effektiv utveckling och forskning.
 • Sprida information om betongforskningen i Sverige.
 • Föreslå Svenska Betongföreningens representanter i Nordiska Betongförbundets forskningskommitté samt i Fédération Internationale du Béton, fib.
 • Vara till förfogande för forskningsfinansiär som önskar synpunkter och råd rörande fördelning av forskningsmedel.
 • Nominera pristagare (Swedish Concrete Award, Guld-medaljen, Årets betongforskare, Bästa artikel i NCR, m.m).

Se rådets PowerPoint-presentation »

Rådets medlemmar 2020

 1. Workshop: Automatisering av betongbyggandet

  torsdag 22 oktober kl 12:00 - 16:30

Arkiv