Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Norra Norrland

Uppgift

Vårt nordligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i norra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Mats Hellström
  • Mats Emborg
  • Peter Simonsson

Epost: programradnorranorrland@betongforeningen.se

Kommande evenemang

  1. Betonggalan

    november 21
  2. BETONGDAGEN 2019

    november 21 @ 09:00 - 16:00

Arkiv