Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Norra Norrland

Uppgift

Vårt nordligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i norra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Mats Hellström
  • Mats Emborg
  • Peter Simonsson

Epost: programradnorranorrland@betongforeningen.se

Kommande evenemang

  1. Studiebesök vid Marieholmsförbindelsen

    september 4 @ 13:00 - 15:00
  2. Betonggalans kunskapsdag

    september 12 @ 09:00 - 22:00
fib-logo

Betongföreningen är medlem i fib, The International Federation for Structural Concrete

fib hemsida
Nyhetsbrev, Juli 2019

Kommentarer till hemsidans inlägg

Arkiv