Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Norra Norrland

Uppgift

Vårt nordligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i norra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Mats Hellström
  • Mats Emborg
  • Peter Simonsson

Epost: programradnorranorrland@betongforeningen.se

  1. Workshop: Automatisering av betongbyggandet

    torsdag 22 oktober kl 12:00 - 16:30

Arkiv