Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Syd

Uppgift

Vårt sydligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Katja Fridh (Ordf)
  • Kristian Tammo
  • Lars-Åke Andersson
  • Marcus Björk
  • Johan Hellqvist
  • Magnus Johnsson

Epost: programradsyd@betongforeningen.se

Kommande evenemang

  1. BETONGDAGEN 2019: Klimatreducerat byggande

    november 21 @ 09:00 - 16:00

Betongföreningen är medlem i fib, The International Federation for Structural Concrete

fib-logofib hemsida
Nyhetsbrev, Juli 2019

Kommentarer till hemsidans inlägg

Arkiv