Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Syd

Uppgift

Vårt sydligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Katja Fridh (Ordf)
  • Kristian Tammo
  • Lars-Åke Andersson
  • Marcus Björk
  • Johan Hellqvist
  • Magnus Johnsson

Epost: programradsyd@betongforeningen.se

Kommentarer till hemsidans inlägg

Arkiv