Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Syd

Uppgift

Vårt sydligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

  • Katja Fridh (Ordf)
  • Christoff Hagelin
  • Johan Hellqvist
  • Magnus Johnsson
  • Jenny Larsson
  • Patrik Larsson
  • Kristian Tammo

Epost: programradsyd@betongforeningen.se

  1. Workshop: Automatisering av betongbyggandet

    torsdag 22 oktober kl 12:00 - 16:30

Arkiv