Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Väst

Uppgift

Vårt västliga programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i västsverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på www.betong.se.

Medlemmar

 • Anders Lindvall (Ordf)
 • David Johansson (Sekr)
 • Hans Hedlund
 • Peter Harrysson
 • Katarina Malaga
 • Jonas Magnusson
 • Tobias Hagman
 • Rasmus Rempling
 • Per Langefors

Epost: programradvast@betongforeningen.se

 1. Workshop: Automatisering av betongbyggandet

  torsdag 22 oktober kl 12:00 - 16:30

Arkiv