Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för estetik

Uppgift

Rådet för estetik samarbetar med föreningens olika råd och verkar för att god estetik ska genomsyra betongbyggandet och betongtekniken. Som ett huvudspår i sin verksamhet ser rådet uppgiften att öka förståelsen mellan tekniker och arkitekter, så att de får bättre insyn i och respekt för varandras arbeten.

För att lyckas med detta försöker rådet på olika sätt föra de olika grupperna närmre varandra – till exempel genom att i samarbete med programråden och andra organisationer ordna föreläsningar, visningar och studieresor.

Rådet uppmuntrar också samarbetsprojekt på högskolorna mellan arkitektstudenter och studenter på byggtekniska program.

Medlemmar

 • Anita Stenler (Ordf)
 • Elizabeth Hatz
 • Bo Göran Hellers
 • Arne Hellström
 • Tage Hertzell
 • Richard McCarthy
 • Karl-Gunnar Olsson
 • Carl-Uno Pålstedt
 • Pontus Rydstern
 • Anna Rolf
 • Lars-Olof Eliasson
 • Ylva Gunterberg

Epost: estetikradet@betongforeningen.se

Disputationer

Arkiv