Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för högskoleutbildning

Betongföreningen har som mål att samtliga råd och kommittéer ska vara aktiva. För närvarande är aktiviteten i Rådet för högskoleutbildning låg, varför Betongföreningens styrelse fattat beslut om att avaktivera rådet tills vidare. Vi ser dock positivt på förfrågningar och engagemang som syftar till att få igång rådet igen.

Uppgift

Rådet för högskoleutbildning ska bland annat samordna utvecklingen av läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel, hålla sig à jour med förändringar inom svensk och utländsk högskoleutbildning inom betongområdet samt säkerställa betongens roll i undervisningen.

  1. Disputation

    fredag 18 september kl 09:00 - 12:00
  2. Workshop: Automatisering av betongbyggandet

    torsdag 22 oktober kl 12:00 - 16:30

Arkiv