Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för teknik och vidareutbildning

Uppgift

Rådet för teknik och vidareutbildning ska bland annat diskutera klass I- och II-utbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg, verka för en samsyn inom dessa områden samt befrämja en likvärdig kvalitetsnivå inom utbildningarna. Även andra typer av vidareutbildning behandlas av rådet.

Rådet ska också se över behovet av nya betongrapporter och revideringsbehovet av tidigare utgivna rapporter. I samband med detta kan rådet utforma förslag till kommittéarbeten för styrelsens beslut samt utforma strategier med tanke på vilka finansiärer och intressentgrupper som kan komma i fråga.

Rådet stödjer även de projektgrupper som arrangerar olika typer av informationsdagar om betong avseende programinnehåll.

Medlemmar

 • Johan Silfwerbrand , KTH (ordförande)
 • Ulrika Engvall , RISE (sekreterare)
 • Per Svensson, Teknologisk Institut
 • Lars Åberg, Nordcert
 • Mats Karlsson, Trafikverket
 • Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier
 • Stefan Lindgren, Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Nils Davant, Rebet
 • Richard Mc Carthy, Betongföreningen
 • Lena Frick, Svensk Betong
 • Per-Erik Thorsell, Vattenfall
 • Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
 • Anna Jacobson, Tyréns
 • Oskar Esping, Thomas Concrete Group
 • Gunilla Teofilusson, KTH

Utfärdade intyg

Sedan 2001 arkiverar Betongföreningen listor över utfärdade intyg. Viss retroaktiv rapportering har också skett varför det finns vissa uppgifter från omkring 1997 och framåt i föreningens arkiv. De kurser som registreras är angivna i tabellen nedan. Uppgifter som finns i arkivet är namn på utbildningsgivare och kurs samt deltagares namn, personnummer och datum för godkännande.

Se också Betongrapport nr 8, Utgåva 5, 2019: Vidareutbildning inom betongområdet. Rapporten är fritt nedladdningsbar via länken alternativt kan beställas som tryckt utgåva. 

Av Svenska Betongföreningen godkända utbildningsgivare samt utbildningar som får bedrivas

Utbildningar som får bedrivas Klass RISE CBI Tekno­logisk Insti­tut Sveri­ges Bygg­industrier Nordcert JEJMS Concrete Svensk Betong Före­tags­ekono­miska Insti­tutet
Plats­gjutning av betong I X X X
  – ” – II X X X X X
Betong­element­tillverk­ning I X X
  – ” – II X X X
Fabriks­betong­tillverk­ning I X X
  – ” – II X X X
Montering av betong­element X X
Under­vattens­gjutning X
Vattenbilning X
Betong­reparationer – praktiskt inriktad kurs för operatörer och arbetsledare X
Bergförstärk­ning samt reparation med sprutbetong X
 1. Seminarium i Malmö

  måndag 9 mars kl 17:00 - 19:00
 2. Årsmöte och seminarium (samt middag kl 18)

  torsdag 16 april kl 13:00 - 16:40

Arkiv

Senaste kommentarer