Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för teknik och vidareutbildning

Uppgift

Rådet för teknik och vidareutbildning ska bland annat diskutera klass I- och II-utbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg, verka för en samsyn inom dessa områden samt befrämja en likvärdig kvalitetsnivå inom utbildningarna. Även andra typer av vidareutbildning behandlas av rådet.

Rådet ska också se över behovet av nya betongrapporter och revideringsbehovet av tidigare utgivna rapporter. I samband med detta kan rådet utforma förslag till kommittéarbeten för styrelsens beslut samt utforma strategier med tanke på vilka finansiärer och intressentgrupper som kan komma i fråga.

Rådet stödjer även de projektgrupper som arrangerar olika typer av informationsdagar om betong avseende programinnehåll.

Medlemmar

 • Johan Silfwerbrand (Ordf)
 • Gunilla Teofilusson (Sekr)
 • Per Svensson
 • Lars Åberg
 • Mats Karlsson
 • Klas Ruuth
 • Peter Nilsson
 • Lars Nygård
 • Richard Mc Carthy
 • Lena Frick
 • Lars-Elof Bryne
 • Jan-Erik Jonasson
 • Olaf Burger
 • Anna Jacobson
 • Zhenja Blahadarau
 • Oskar Esping

Kommande evenemang

 1. Betonggalan

  november 21
 2. 2019 års Swedish Concrete Award vinnare, Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB.

  Swedish Concrete Award vinnare 2019

  november 21 - november 22
 3. BETONGDAGEN 2019

  november 21 @ 09:00 - 16:00

Arkiv