NCR
År 2012 instiftade Betongforskningsrådet pris för bästa artiklar av unga svenska forskare och doktorander i Nordic Concrete Research, NCR. På denna sida presenteras vinnarna.
 


Vi gratulerar 2017 års NCR-pristagare!

Mattias Blomfors

Mattias Blomfors

NCR nr 55: Mattias Blomfors
Titel: Development of engineering assessment method for anchorage in reinforced concrete.
Avdelning på Chalmers: Konstruktionsteknik.
Avdelning på RISE CBI Betonginstitutet: Betong och Berg.

Vi gratulerar 2016 års NCR-pristagare!

Ali M. Mohaghegh

Ali M. Mohaghegh

NCR nr 52: Ali M. Mohaghegh
Titel: Properties of Fresh Macro Basalt Fibre (MiniBar) Self-Compacting Concrete (SCC) and Conventional Slump Concrete (CSC) Aimed for Marine Applications
Avdelning på KTH: INSTITUTIONER / BYGGVETENSKAP /INSTITUTIONENS AVDELNINGAR / BETONGBYGGNAD
Avdelning på NTNU: Institutionen för havromsoperasjoner och byggteknik

 

Vi gratulerar tre nya NCR-pristagare!

 
NCR nr 48: Katalin Orosz
Titel: Crack Development and Deformation Behaviour of CFRP-reinforced Mortars
Avdelning: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, LTU

 

NCR nr 49: Arezou Baba Ahmadi
Titel: Mineralogical, Physical and Chemical Characterization of Cementitious Materials Subjected to Accelerated Decalcification by an Electro-Chemical Method
Avdelning på Chalmers: Byggnadsteknologi
Avdelning på CBI: Betong och Berg
Arezou Baba Ahmadi

Arezou Baba Ahmadi

NCR nr 51: Niklas Johansson
Titel: Methods to Optimize Aggregate Distribution – Evaluation by Concrete and Mortar Experiments
Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion, LTU
samt Cementa
Niklas Johansson

Niklas Johansson

Vi gratulerar alla pristagare som får 10 000 kr vardera!

 

Tidigare pristagare:

NCR nr 46: Majid Al-Gburi från LTU
NCR nr 47: Lars Elof Bryne från KTH