Kommission för betongbeläggningar består av personer med intresse för betongbeläggningar. Alla med intresse för ämnet bereds plats att delta, dvs ingen begränsning finns vad gäller antal medlemmar. Kommissionen bildades 2002 och har som huvuduppgift att sprida aktuell kunskap om betongbeläggningar. Detta kan ske på lite olika sätt.

Kommissionen

  • arrangerar workshops, seminarier, diskussioner (i samverkan med programråden) och studieresor
  • bevakar, driver och utvecklar upphandlingsfrågor (uppvaktningar)
  • kvantifierar och lyfter fram samhällsnyttan hos betongbeläggningar (till exempel bränsle, ljus och ljud)
  • sammanställer aktuell FoU, påvisar FoU-behov och föreslår FoU-projekt
  • verkar för utbildning, både grundutbildning (inom högskolan) och vidareutbildning (av beställare och projektörer)
  • är remissinstans för nya normer och standardiseringsförslag

Johan Silfwerbrand är kommissionens ordförande.