Ett nätverk av betongkunskap

Kvinnligt nätverk BETTAN

Betongföreningen har som mål att samtliga råd och kommittéer ska vara aktiva. För närvarande är aktiviteten i det kvinnliga nätverket Bettan låg, varför Betongföreningens styrelse fattat beslut om att avaktivera nätverket tills vidare. Vi ser dock positivt på förfrågningar och engagemang som syftar till att få igång nätverket igen.

Uppgift

Det kvinnliga nätverket BETTAN vänder sig till kvinnor som arbetar eller funderar på att arbeta inom bygg- och betongsektorn. Syftet med verksamheten är att locka fler kvinnor att arbeta med betong och skapa ytterligare förutsättningar för att kvinnor som redan finns i sektorn ska stanna kvar, trivas och utvecklas – och därmed förbättra sektorns konkurrenskraft. Bland aktiviteterna kan nämnas nätverksträffar, studiebesök samt presentationer och seminarier på olika branschdagar.

Kommande event

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Registrera dig för föreningens nyhetsbrev

    Arkiv