Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Öst

Uppgift

Vårt östliga programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i östra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad på www.betong.se.

Medlemmar

  • Richard Malm (Ordf)
  • Niklas Magnusson
  • Nils Davant
  • Henrik Vinell
  • Iad Saleh
  • Stefan Björs
  • Anders Ingnäs

Epost: programradost@betongforeningen.se

Kommande event

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Klimatguiden

Arkiv