Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Väst

Uppgift

Vårt västliga programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i västsverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad på www.betong.se.

Medlemmar

  • Anders Lindvall (Ordf)
  • David Johansson (Sekr)
  • Hans Hedlund
  • Peter Harrysson
  • Katarina Malaga
  • Jonas Magnusson
  • Tobias Hagman
  • Rasmus Rempling
  • Per Langefors

Epost: programradvast@betongforeningen.se

Kommande event

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Klimatguiden

Arkiv