Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för estetik

Uppgift

Rådet för estetik samarbetar med föreningens olika råd och verkar för att god estetik ska genomsyra betongbyggandet och betongtekniken. Som ett huvudspår i sin verksamhet ser rådet uppgiften att öka förståelsen mellan tekniker och arkitekter, så att de får bättre insyn i och respekt för varandras arbeten.

För att lyckas med detta försöker rådet på olika sätt föra de olika grupperna närmre varandra – till exempel genom att i samarbete med programråden och andra organisationer ordna föreläsningar, visningar och studieresor.

Rådet uppmuntrar också samarbetsprojekt på högskolorna mellan arkitektstudenter och studenter på byggtekniska program.

Medlemmar

  • Lotta Brettmark (Ordf)
  • Elisabeth Hatz
  • Bo Göran Hellers
  • Arne Hellström
  • Richard McCarthy
  • Karl-Gunnar Olsson
  • Lars-Olof Eliasson
  • Helena Westerlind

Epost: estetikradet@betongforeningen.se

Kommande event

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Registrera dig för föreningens nyhetsbrev

    Arkiv