Sandefjord. Utomhuslunch – rejält påklädda. Foto: Anita Stenler