Lärarnas hus – Smyckeskrinet. Entréhallens och huvudtrappans ljusa betong tar tillvara solvärmen från den sydvästvända glasfasaden. Värmen lagras i energibrunnar under gården. Arkitekt Cathrine Vigander från Element Arkitekter berättar. Foto: Sussie Schwab