Sohlbergplatsen. Den anslående utsikten över Rondanes fjällmassiv utgör motiv för en berömd tavla av Harald Sohlberg. Foto: Sussie Schwab