Sohlbergplatsen. Plattformen är noga inplacerad bland tallstammarna, och har hål som släpper ned ljus och vatten till marken. De snedställda stålpelarna är nedborrade med specialrigg till fast berg upp till 12 meter under ljungmarken. Foto: Anita Stenler