• Michael Åhström (ordf)
  • Mats Hellström (vice ordf)
  • Göran Andreasson (sekr)
  • Anders Lindvall (kassaförvaltare)
  • Katja Fridh
  • Annika Gram
  • Jonas Axeling
  • Henrik Vinell

Richard McCarthy är Vd i Svenska Betongföreningen Service AB, och ingår enligt stadgarna i styrelsen.