Betongföreningens styrelse

  • Henrik Vinell  (ordf)
  • Mats Hellström (vice ordf)
  • Göran Andreasson (sekr)
  • Annika Gram (kassaförvaltare)
  • Anders Lindvall
  • Jonas Axeling
  • Nadia Al-Ayish
  • Filippo Sangiorgio

Richard McCarthy är Vd i Svenska Betongföreningen Service AB, och ingår enligt stadgarna i styrelsen.