Björn Täljsten, Tekn.Dr
Sto Scandinavia AB, Linköping
VD
b.taljsten@stoeu.com

Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion och -produktion
Professor
bjorn.taljsten@ltu.se
Förordnad till 2019
Ordförande