Ett nätverk av betongkunskap

Anmälan till Workshop: Automatisering av betongbyggandet

Anmäl dig senast 30 september. Ange om ni deltar digitalt eller fysiskt. Alla är välkomna till workshoppen, men p.g.a. Corona begränsas antalet fysiska personer till 50 stycken (först till kvarn…). Betongföreningens medlemmar har företräde.

Har du frågor, ring gärna Björn Täljsten på 070-5374370 eller skicka epost: bjorn.taljsten@ltu.se

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Arkiv