Medlemsbrev 2018 #1


VD har ordet

Här kommer en sommarhälsning samt några väl valda tankar kring Betongföreningen och dess omvärld. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används för byggande av infrastruktur, byggnader och en rad andra olika konstruktioner. Hur mycket bygger vi och hur ser prognosen ut? Jag tog tillfället i akt och intervjuade Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.


Johan Deremar, Sveriges Bygg­industrier. Foto: Rosie Alm.

– Prognosen ser väldigt god ut för hela byggsektorn framöver, men har kylts ned något på grund av att byggandet av nya bostäder minskar. Detta gäller framför allt i de regioner där man byggt mycket under den senaste tiden. Generellt sett kan vi säga att lokaler, anläggningar och infrastruktur fortfarande går starkt och fortsätter uppåt även nästa år. Det minskande nybyggandet av bostäder har gett en bieffekt i form av ökande andel ombyggnationer.

Framtiden ser med andra ord ljus ut, vilket känns bra. Betongföreningen finns för att främja den svenska betongteknikens utveckling, en utveckling som gynnar byggandet på både kort och lång sikt.

Nedan följer ett axplock av aktiviteter inom föreningen. Vi börjar med årets Betongdag, som har temat ”Den rätta betongen”. Vad menas med rätt betong egentligen? Precis som när vi köper bilar eller annat behöver vi fundera på vad som är mest optimalt. Rätt betong handlar inte om att vara bäst, sämst, billigast eller dyrast. Den ska istället anpassas så att den blir optimal för dess användning. Förutom materialfrågor kommer vi in på regelverk, nya spännande projekt och innovationer. Den här gången ses vi den 16 oktober på Birger Jarl Conference i Stockholm. Läs mer på betongdagen.se.

Våra studiebesök och seminarier är viktiga aktiviteter då vi kan samlas och utbyta idéer och erfarenheter. Ett stort tack till alla eldsjälar i de olika råd som självständigt arrangerar aktiviteterna. Här kommer några exempel.

Rådet för estetik nominerar vartannat år svenska projekt till ECSN (European Concrete Societies Network) Award. I år har rådet nominerat Citybanan i kategorin Anläggning samt kvarteret Forskningen i kategorin Byggnad. Senast det begav sig (2016) vann glädjande nog Täby Centrums rondeller i två plan i kategorin Anläggning. &Rundquist var arkitekt och NCC entreprenör.


Citybanan - en 6 km lång tågtunnel, inklusive två nya stationer och en 1500 m lång bro. Trafikverket var beställare. Nominerat till ECSN Award, kategori Anläggning. Foto: WSP.
Kvarteret Forskningen - 305 plusenergibostäder för studenter på KTH Campus. Semrén & Månsson var arkitekt och Einar Mattsson entreprenör. Nominerat till ECSN Award, kategori Byggnad. Foto: Semrén & Månsson.

Rådet kommer också att arrangera ett mycket innehållsrikt studiebesök i Norra Djurgårdsstaden den 13:e september. Det blir en späckad heldag med buss som hämtar och lämnar vid Cityterminalen. För mer information, se hemsidan.

Avslutningsvis kommer Rådet för estetik att arrangera betonggjutning för allmänheten i samband med arkitekturfestivalen Open House den 5-7 oktober i Stockholm.

Betongforskningsrådet har planer på att genomföra en workshop under hösten med syfte att diskutera betongforskningen i Sverige samt rådets arbetssätt och inriktning. Rådet för teknik och vidareutbildning har också planer på en workshop som kommer att handla om betongbyggandet i Sverige.

Programråd Norra Norrlands populära studieresa till Kiruna för att ta del av stadsflytt och gruvbrytning genomfördes för tredje gången den 12 februari. Rådet undersöker möjligheterna att genomföra en ny spännande Norrlandsresa under kommande vinter/vår.

Ett stort tack också till alla dem som arbetar i våra kommittéer. De kommittéer som är verksamma idag är Hållbart samhällsbyggande med beständig betong (ASR i betong), revidering av Betonghandbok Material Del 2 samt revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong).

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under året som vi hälsar varmt välkomna!

Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar – vi hörs igen i höst! Och så ser vi fram emot tisdagens åttondelsfinal mot Schweiz i fotbolls-VM. Granen får gärna sätta en till straff. Heja Sverige!

Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

Årsmöte och styrelse 2018

Årsmötet hölls den 26 april på World Trade Center och samlade ca 80 personer. Med årets tema, Fukt i betong, ville vi diskutera betongens uttorkning och delge branschens erfarenheter inom området. Det blev många intressanta diskussioner, inte minst under den avslutande paneldebatten. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen under dagen. Vi välkomnade Michael Åhström som ny ordförande och Henrik Vinell som ny ledamot. Michael är senior konsult på Michael Åhström Konsult & Design. Han var ordförande även under åren 2009-2013 och gjorde nu comeback. Henrik är affärsutvecklare på Strängbetong. De ersatte Johan Söderqvist och Richard Malm. Ett varmt tack till Johan och Richard för era mycket fina insatser i styrelsen!

Så här är 2018 års styrelse sammansatt:

Michael Åhström (ordförande)
Mats Hellström (vice ordförande)
Göran Andreasson (sekreterare)
Anders Lindvall (kassaförvaltare)
Katja Fridh (ledamot)
Annika Gram (ledamot)
Jonas Axeling (ledamot)
Henrik Vinell (ledamot)
Richard McCarthy, Vd i servicebolaget, ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Foto: Från vänster: Richard McCarthy (vd), Johan Söderqvist (avgående ordförande), Michael Åhström (ny ordförande), Henrik Vinell (ny ledamot) och Richard Malm (avgående ledamot).

Nya enskilda medlemmar

Robin Almén, Cowi AB, Malmö
Byggledare Per-Åke Andersson, Gråtbo byggkonsult AB, Enköping
Civ ing Svante Bernow, Bernowkonsult, Viken
Daniel Gäwerth, RISE, Stockholm
VD/Företagsledning Jonas Hansson, NVK Vägkonsult AB, Kungsbacka
Civ ing Karin Hellstadius, Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Marcus Inacio, Solna
VD/Delägare Nicklas Emil Wiljami Jokela, Bygg & Betongteknik i Stockholm AB, Ekerö
Projektansavarig Mikael Koskela, Sisab, Stockholm
Seniorforskare Björn Lagerblad, Lagerblad Konsult, Stockholm
Susanna Ljungcrantz, Anordica AB, Malmö
Civilingenjör Mile Bezbradica, COWI, Malmö
Driftledare Kennet Nilsson, Swerock, Boden
Håkan Persson, Modulbetong i Lund AB, Trelleborg
Specialist grundläggningar, Civilingenjör Jan-Christer Schoening, Svenska kraftnät, Sundbyberg
Produktionsledare Gustav Skog, Skanska Sverige AB, Lund
Pierre Svensson, iBetong Sverige AB, Kalmar
VD Andreas Thorelund, Thorelund Consulting AB, Alingsås
Student Jacob Thysell, Solna
Försäljningschef Nisse Venho, Anordica Oy, Åbo, Finland
Denniz Yucel, Skärholmen

 

Se också hemsidans kalendarium!


Betongföreningen i sociala medier:

Facebook  Twitter    Linkedin