Medlemsbrev 2022 #1

2022-06-17T19:43:39+02:0017 juni 2022|Medlemsbrev, Nyheter|

VD har ordet

En mycket stor del av betongsektorns verksamhet är, precis som tidigare, inriktad på arbete med hållbarhet. Detta gäller givetvis också Betongföreningens verksamhet. Hållbarhetsfrågor har bland annat diskuterats i Rådet för betongforskning. En viktig fråga är klimatanpassning där betong kommer att ha en viktig roll. En stor del av forskningen handlar idag om nya typer av bindemedel. Betongföreningen håller […]

Sponsorinbjudan XXIV NCR Symposium 2022

2022-06-17T15:28:47+02:0019 maj 2022|NCR, Nyheter, Symposium|

Nordiska Betongförbundets forskningskommitté bjuder in till internationell forskningskonferens

Konferensen täcker alla aspekter av betong relaterade till material, dimensionering, tillverkning, byggande, användning/applikation och hållbarhet.

Konferensen hålls på Garnisonen Konferens i Stockholm den 17-19 augusti.

Möjlighet finns nu för företag, organisationer och högskolor att delta på plats med utställningsyta samt synas i flera olika sammanhang.

[…]

Vi välkomnar två nya styrelsemedlemmar till Betongföreningen!

2022-04-29T20:34:42+02:0029 april 2022|Årsmöte, Nyheter|

Under gårdagens årsmöte (28 april) utsågs två nya medlemmar i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Jenny Wäppling från KFS Anläggningskonstruktörer och Mikael Hallgren från Tyréns.

Under nästa vecka kommer vi att publicera intervjuer med dem båda. Styrelsen har därmed följande sammansättning:

Ordförande Henrik Vinell (Omval)
Vice ordförande Mats Hellström (Omval)
Sekreterare Göran Andreasson (Omval)
Kassaförvaltare Annika Gram (Omval)
Ledamot Anders Lindvall (Omval)
Ledamot Nadia Al-Ayish (Omval)
Ledamot Jenny Wäppling (Nyval)
Ledamot […]

Betongföreningens årsmöte

2022-04-28T11:54:21+02:0028 april 2022|Årsmöte, Nyheter|

Betongföreningen håller årsmöte idag, torsdag 28 april kl 13

Alla som anmält sig till mötet bör ha fått anslutningslänk. Om inte, hör av dig till admin@betongforeningen.se.

Verksamhetsberättelse för 2021 finns här » Där finns också alla verksamhetsberättelser från 2002 och framåt.

Årsmötesförhandlingar
DAGORDNING

  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
  3. Röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Kallelsen
  6. Verksamhetsberättelsen
  7. Revisionsberättelsen
  8. Beslut om resultat- och balansräkningar, […]

Till toppen