Ett varmt tack till alla våra korporativa medlemmar som är med och stödjer oss!

Svenska Betongföreningen arbetar huvudsakligen med att förbättra kunskap och bedriver en verksamhet som ska vara till nytta för alla som på olika sätt kommer i kontakt med betong.
Läs mer om medlemsförmåner och hur man ansöker för att bli medlem.

Välkommen Ni med!