Ett nätverk av betongkunskap

Om Betong­­föreningen

Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling genom att bl a:

  • Anordna föredrag, studiebesök och diskussioner
  • Verka för att information om betong når samhällets beslutsfattare och andra intressenter
  • Initiera eller utge rapporter samt sprida information om dem
  • Främja tillkomsten av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer
  • Samla personer som är intresserade av betong och dess tillämpningar
  • Arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor
  • Arrangera Betongdagen och andra event
  • Utse mottagare av Swedish Concrete Award och arrangera Swedish Concrete Award-föreläsningar
  • Belöna framstående svenska fackmän med Svenska Betong­föreningens guldmedalj samt
  • Samarbeta med utländska föreningar inom facket

Föreningen har ca 600 enskilda samt ca 75 korporativa medlemmar.

Richard McCarthy är Vd i Svenska Betongföreningen Service AB, och ingår enligt stadgarna i styrelsen.

NATUR

Betongföreningen sponsrar Natur & Miljöboken som ges ut till elever i årskurs 4-6 i kansliets närområde. Ett roligt och inspirerande läromedel för att lära sig mer om miljön och vår natur. Besök Svenska Kunskapsförlaget här!

Läs verksamhetsberättelser genom åren »