Fråga Experten: Lättbetongens termiska egenskaper?

Har du uppgifter om värmerelaterade egenskaper för ”Tretong” och Ytong”? Jag är ute efter densitet, värmekapacitet och värmekonduktivitet.
/Daniel

När det gäller lättbetongens termiska egenskaper är de starkt kopplat till betongens densitet, viken kan variera en hel del. Densiteten avgör också till stor del hållfastheten. Lättbetongen kan indelas i den som tillverkas med lätt ballast (lättklinker eller EPS) och den som har hög lufthalt (gas, tensid, mm). Den sistnämnda kan vara ”bakad” i en autoklav. Prefabricerade väggar och bjälklag av gasbetong var ganska vanligt fram till 70-talet, men fick en lite ”dålig” stämpel av den radonhaltiga blåbetongen. Konstruktioner av gasbetongen har ibland lite lågtidsproblem, såsom med nedböjning, beständighet, frost, armeringskorrosion, mm. Gasbetongen (typ Ytong, Tretong, Siporex, mm) delas in kvalitetsgrupp, beroende på vilken densitet den har (och hållfasthet). Den specifika värmekapaciteten är ganska oberoende av densiteten och ligger på ca 950 J/(kg K) för gasbetong. Värmeledningsförmågan ligger på ca 0,09 W/(m K) för densitet 400 kg/m3 , 0,12 W/(m K) för 500 kg/m3 och 0,15 W/(m K) för 600 kg/m3. Men då dessa termiska egenskaper är ganska fuktberoende kan det vara mer tillämpbart att räkna på något högre värde, med ca 1050 J/(kg K) samt ca 0,10-0,14-0,17 W/(m K) för respektive densitet.

Vill du fördjupa dig i denna betongs egenskaper, finns Lättbetonghandboken att låna på bibliotek.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Translate
Rulla till toppen