Fråga Experten: Altan utan plintar?

Jag ska bygga en altan. Mina markförhållanden är först ca 50 cm jord sedan 10 cm sand och sedan lera. På ca 80-90 cm börjar man se grundvatten. Jag har fått tips från snickare att det inte behövs gjuta plintar. I stället kan man bara lägga markduk med paddlat grus och stenplattor. Anledningen skulle vara att plintens yta är mindre än stenplattans samt att leran har sämre bärighet än grus på jordlagret!? Har ni några tips på hur man bör göra?
/Johan

Ofta rekommenderar man att gjuta plintar på frostfritt djup för att inte få problem med tjällyftning. Hur djupt detta är varierar på var det är i landet samt vilken typ av markförhållande. Är det väldränerad stabil mark kan man klarar sig med betydligt mindre djup. I Stockholmstrakten är frostfritt djup 1,6 meter, ändå byggs det ganska ofta med betydligt kortare plintar (ca 70 cm) och det går bra ändå. Marken behöver givetvis vara stabil, hålet grävs med fördel lite större och bottnas med lite makadam samt någon decimeter grovbetong. På detta ställs eller gjuts sedan plinten, och genom att den gjutna plattan är bredare än plinten får man bra bärighet vilket kan vara extra viktigt om det är lera. Man kan också tänka sig att markisolera runt plinten för att minska risken för tjällyftning, och på så sett klara sig men mindre djup. Det finns justerbara balkskor på som ger möjlighet att kompensera för vissa sättningar eller mindre tjällyftningen. I ditt fall verkar marken vara ganska ”tjälfarlig”, så plintarna behöver nog vara ganska djupa. Plintarna för en altan är som regel inte noga med som om det är för ett hus, dels belastas de inte så mycket och markrörelser är inte lika kritiska.

Alternativet med att bara lägga markduk med paddlat grus och stenplattor som din snickare föreslår kan nog fungera utmärkt. Du kan först behöva gräva ut en hel del av jorden, framför allt om den inte är så bärig/stabil/hård. Börja med en geotextil/markduk och bottna sedan med minst 100 mm krossfraktion som är anpassad för att fungera som bärlager. Det kan exempelvis vara en 0-40 mm kross med inte allt för mycket finmaterial. Bärlagret paddas ordentligt och kan sedan toppas med några centimeter med makadam eller 4-8 mm kross för att jämna av och få till rätt höjd. På detta kan du sena lägga sten-/betongplattor som stöd för altanens bärlinor, lägg gärna en bit takpapp eller liknande mellan trä och betong for att hindra vattentransport uppåt. Det kan är lämpligt att gräva ut hela ytan under altanen och lägga markduk samt kross, så du slipper problem med växtligheter.
Lycka till med altanen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen