Fråga Experten: Betongens hållfasthet?

Hur många provbitar (borrkärnor) behövs för att få ett rättvisande resultat vid hållfasthetsprovning av betong. Mitt provningsobjekt är en golvplatta på 25 000 kvm. utförd med 180 mm vältbetong.
/Olle

För att ta reda på vilken hållfasthet betongen har i en färdig konstruktion (in-situ), borrar man ut en eller flera cylindrar (normalt med diameter ca 100 mm) som sedan sågas och planas till en längd samma som diametern (slankhet 1,0).

Detta kan då jämställas med hållfastheten för kuber med sidlängd 150 mm. I Sverige använder vi som regel 150-kuber för att bestämma betongens tryckhållfasthet (EN 206 och SS 137003), och då vattenlagrade i 20 grader fram till 28d då den trycks, alternativt vattenlagrade 4 dygn och sedan luftlagrade (40-80% RF) och korrigerade med faktor 0,92. Man kan också gjuta cylindrar, men då skall de ha slankhet 2,0 (diameter 150, höjd 300 mm). Cylinderhållfastheten är ungefär 20% lägre än kubhållfastheten.

Tillverkning, lagring och provning följer standarder (SS-EN 12390-1, -2, -2 T1 och 3), och uppfyller inte provkroppen kravet på dimension finns standard för att korrigera för detta (SS 137207). För utborrning och tryckning av cylindrar in-situ gäller SS-EN 12504-1, och sedan för utvärderingen SS-EN 13791. Är det anläggningskonstruktioner gäller också Anläggnings AMA.

Det går givetvis att bara testa en cylinder, men skall man göra en utvärdering (och för att verifiera hållfasthetsklass), så behöver man ta ut flera cylindrar, och ju större antal desto ”bättre” utvärdering (mindre standardavvikelse, säkerhetsfaktor, mm). Anl AMA skall antalet cylindrar vara minst en per gjutetapp med sammanlagt minst 3 st cylindrar för varje bro eller betongsammansättning. Ser man i SS-EN 13791 har det nyligen kommit ut en ny version av denna standard.

I tidigare versioner (-2007) skall man göra utvärderingen på minst 3 st cylindrar. Men i senaste versionen (2019) har det ändrats till minst 8 st cylindrar (minst 75 mm diameter), men färre antal är möjligt för mindre konstruktioner.

Det finns en del svårigheter med utvärderingen av in-situ-hållfasthet för jämföra denna med den normativa/dimensionerande hållfasthetsklassen (ex C30/37, där 37 är hållfastheten i MPa för kuber), då förutsättningarna i konstruktionen inte är desamma som för gjutna och lagrade provkroppar i laboratorie. Faktorer som temperatur, fukttillstånd, ålder, härdning, cement typ, mm påverkar ganska mycket och kan vara svåra att korrigera för och kommer bygga på en rad antaganden.

Jag kan tycka att minst 8 st cylindrar är väl många, och att minst 3 st borde vara tillräckligt. Det innebär ganska mycket jobb med att borra, efterlaga, trycka och utvärdera. Dessutom kommer borrningen att göra inverkan på konstruktionen, speciellt då armeringen kapas eller man har krav på vattentäthet.

Så vill du bara få en indikation på hållfastheten för betongen i din platta räcker det med ett par cylindrar, men om du vill utvärdera enligt SS-EN 13791 gäller minst 3 st eller 8 st beroende på vilken utgåva du tillämpar.

Fabriken som levererat betongen tar också ut prover (kuber) som trycks och utvärderas, och om du kollar med dem kan du få ta del av de resultat som berör din betong.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen