Fråga Experten: Betongens hållfasthet i pool?

Vi ska bygga en pool, och där står det att betongen till väggarna ska ha hållfastheten c28/35 (betongen ska hällas ned i färdiga cellplast-kuber som armerats). Men vart jag än tittar så hittar jag inga sådan säckar. Jag hittar däremot säckar med hållfastheten c32/40. Jag förstår inte det där med hållfastheten, innebär en högre siffra att det är starkare eller svagare? Ska jag använda c32/40 till väggarna på poolen eller ska jag leta vidare?
/Joel

Det enkla svaret är att ju högre tal i hållfasthetsklassen desto ”bättre” betong. En C32/40 har 5 MPa högre hållfasthet än C28/35 (minst 40 respektive 35 MPa kubhållfasthet vid 28d). Kollar man på torrsäckad Grov- eller Finbetong brukar de specificeras som C32/40. Det som främst påverkar vilken hållfasthet som betongen kommer ha är vikt-förhållandet mellan vatten och cement (vatten-cement-tal, vct) och en C28/35 brukar ligga på vct 0,60 och C30/37 vct 0,55. Andra faktorer som har betydande inverkan på hållfastheten är lufthalten och cement/bindemedel typ.

Generellt är en högre hållfasthet att föredra, å andra sidan finns det egentligen ingen större vits att välja högre hållfasthet än man har dimensionerat för.  Och det är normalt inte bara själva hållfastheten som är viktigt, utan även effekten av hållfastheten/vct  på betongens beständighet (motstånd mot frysning, armeringskorrosion och kemiska angrepp).

I exempelvis en pool med klorerat vatten brukar man försöka välja en betong som är någorlunda tät mot kloridinträngning för att inte riskera armeringskorrosion inom dimensionerad livslängd. Är den inomhus hamnar man på exponeringsklass XD2 och utomhus XD2+XF4, vilket innebär en betong med vct på max 0,45 och om utomhus även vara anpassad (luft och cement) för saltfrost. Vct 0,45 brukar ge en C35/45 utan luft och C32/40 med luft. Det är då exponeringen som styr vct och således hållfastheten, och den kommer vara högre än vad som behövs för lasterna.

Nackdelen med att välja en ”bättre” betong (högre hållfasthet, lägre vct) än vad konstruktionen är dimensionerad för är att risken för krympsprickor ökar, betongen blir dyrare och har högre miljöbelastning (har mer cement). Det finns tillfällen man väljer högre hållfasthetsklass än man behöver, exempelvis vintertid för att tillväxten/värmen skall öka eller när man har uttorkningskrav (ex 85% för plastmatta).

Jag ser inga problem för dig att välja en C32/40 istället för C28/35, och med tanke på att det är en pool så borde kanske du välja ännu högre klass (vct 0,45).

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen