Fråga Experten: Bygga på gammal platta?

Jag har blivit erbjuden en tomt med en platta som göts för tio år sedan. I plattan finns slingor för vattenburen värme. Vatten/avlopp och el blev framdragen genom plattan vid gjutningen (rör och slangar sticker upp). Plattan har varit utsatt för väder och vind och finns i Norrland. Kan man befara några bekymmer i framtiden om man bygger på plattan idag?
/Dan

Jag ser inga
problem med att betongplattan varit exponerad för ”väder och vind” i tio år. Möjligtvis skulle ytan kunna få lättare avflagning av cyklisk frysning (främst första året), något du tydligt kan se och relativt enkelt går att slipa bort med maskin. Förutsatt att ytan inte tösaltas och att betongen inte har allt för högt vatten-cement-tal (vct max ca 0,55) brukar den klara frosten bra, trots att den inte är lufttillsatt.

Om vatten varit stående på plattan kan betongen ju vara något fuktig. Så planerar du att limma plastmatta eller ha spärrskikt (i badrum) på plattan, kan det vara bra att se till att den torkar ut innan (till 85% RF). Kravet på uttorkningen i badrum går att komma runt genom att avjämna med ett lågalkaliskt spackel.

Vatten också att det kan ha varit vatten stående i ingjutna vattenrör och golvslingor. Det skulle då kanske kunna orsaka för frostsprängning, varför det kan vara ide att göra en provtryckning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen