Fråga Experten: Cellplast för golvvärme?

Vi har ett radhus byggt 1981 på betongplatta. Enligt bygghandlingar finns 70 mm cellplast under betongplattan. Samtidigt anser vår eventuella leverantör av golvvärme att man bör ha minst 250 mm cellplast under betongen vid golvvärmeinstallation för att undvika fuktvandring. Finns det verkligen risk för fuktvandring vid mindre cellplasttjocklekar (med golvvärme installerat)?
/Lukas

Som du påpekar brukar man rekommendera minst 250 mm cellplast under betongen när man har golvvärme. Till viss del kan det vara för att förhindra fuktvandring, men framför allt för att minska värmeförlusterna. Cellplasten stoppar fukten genom att det är ett tätt material, men även av att den ger en temperaturgradient (temperaturskillnad över tvärsnittet) som gör att ånghalstskillnaden driver markfukten neråt i stället för upp till det uppvärmda rummet.

Har man tunnare isolertjocklek under plattan i ett uppvärmt utrymmer, kommer det med temperaturen i marken med tiden att öka (skapa en ”värmekudde”). Med golvvärme riskerar denna uppvärmning bli större. Och har man fått en värmekudde under plattan, får man inte lägre den temperaturskillnad (ånghaltsskillnad) som hindrar fuktvandringen.

I och för sig har man ju även cellplastens täthet som ger en fuktspärr, något som dessutom kan förbättras genom att lägga en byggplast under isoleringen. En annan fördel med plasten är att det hindrar isoleringen från att ta upp fukt och på så sätt få sämre isoleregenskaper.

Förutom isolertjocklek och temperatur, påverkar rummets storlek hur stor denna värmekudde blir. Ur energisynpunkt är det inga problem att marken värms upp, tvärt om. Och för att utnyttja denna effekt kakan man kraga ut med markisolerung runt om huset. Men ur fuktsynpunkt kan alltså värmekudden vara problematisk, något som kan förhindras genom att ha en tät byggplast under isoleringen.

Huruvida det funkar med golvvärme och 70 mm cellplastisolering är svårt att svara på. Är det ett mindre utrymme behöver det inte vara något problem. Det behöver är inte heller problematiskt om du har ett ytskikt som klarar fukt bra, speciellt klinker men även 2-k epoxi eller parkett med underliggande plastfolie. Däremot kanske du skall undvika limmad plastmatta.

De som tillverkar cellplastisolering har beräkningsverktyg på nätet du kan använda för att se hur isolertjockleken påverkar värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen