Fråga Experten: Cementens del av betongpriset?

Jag undrar hur en typ tioprocentig prishöjning på cement slår på färdig betong. Alltså hur stor del av betongpriset består av cementkostnaden?
/Johan

Din fråga är
intressant, och aktuell då Cementa ”flaggar” för eventuell cementbrist och höjda priser.

Lite grovt kan man säga att ca 2/3 av receptkostnaden utgörs av cementet, och ca 1/3 av ballasten (samt några % av tillsatsmedel). Men detta kan också variera ganska mycket, beroende på exempelvis cement typ, ballastens vattenbehov, stenstorlek, konsistensklass, hållfasthetsklass/vct, lokalisering osv.

Vattenhalten för en kubikmeter betong brukar ligga relativt jämnt (ca 180-200 liter), men cementhalten kan variera ganska mycket. En snabbtorkande stenreducerad betong med lågt vct kan exempelvis ligga på ca 500 kg/m3, och för en enklare byggbetong (C25/30) ca 280 kg/m3.

För att räkna på hur stor del av receptkostnaden som utgörs av priset på cementet (inkl frakt), skulle man för enkelhets skull kunna titta på en vanlig betong typ C30/37 vct 0,55 16 mm S4 med Bygg- eller Bas-cement.

För denna kan kostnadsfördelningen vara 55% för cementet, 42% för ballasten och 3 % för flytmedlet. Skulle då priset på cementet för denna betong öka med 10% skulle det påverka receptkostnaden med ca +6%.

En faktor som skulle kunna ”dämpa” effekten av prishöjning på cementet, är att använda alternativa bindemedel typ slagg eller flygaska. Det ger också möjligheten att tillverka en mindre miljöbelastande betong (typ ”grön”, ”miljö”, ”klimatförbättrad”, ”bio”, osv).

Så exempelvis genom att ersätta halva cementmänden med slagg, skulle en prishöjning med 10% på cementet bara påverka receptkostnaden med ca +3%.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen