Fråga Experten: Gjuta i två skikt?

Jag har tänkt att stämpla en betongplatta på 100 kvadratmeter runt en pool utomhus av vit betong (sandlådesand + vit cement + vitt och gult pigment). Av kostnadsskäl har jag tänkt att vitbetongen ska ha en tjocklek på 4 cm under den en 6 cm tjock platta i grå betong med armering o s v. Jag hade tänkt att gjuta den första delen på 6 cm med färdig betong från bil och sedan när det har härdat själv blanda vitbetongen som då görs i en blandare och läggs på under olika tillfällen. Är det möjligt att gjuta i två skikt? Kommer det att spricka? Behöver jag ha armering i båda skikten. Ska armeringen vara i det övre skiktet istället? Behöver jag ha någon form av primer mellan skikten? Kommer det att brinna ihop och bli en platta av det? Kommer det att bli utfällningar (vandring av grått upp till ytan) av den gråa betongen?
/Christina Hultgren

Det går att gjuta i två eller flera skikt, men är också en lösning som är problematisk. Risken är stor att man inte får bar vidhäftning mellan skikten och att man får problem med sprickbildning, kantresning, släpp och ”boom”. När man tillverkar prefabriserde betongelement gjuten man ibland i två skikt. Det är ofta för kostnadsbesparing, exempelvis när man vill ha ett ytlager av vitbetong, själrengörande betong, Terrazzo, blåpigmenterad (kobolt), mm. Annars försöker man i största utsträckning gjuta hela tvärsnittet samtidigt med en betong. Gjuter man ”vått i vått” går att få ett bra slutresultat med två skikt också, och det är ofta så man gör inom prefab. Man bör också försöka gjuta en platta så fort som möjligt för att ge möjlighet att avjämna och skydda mot uttorkning, att själv blanda betong till 100 m2 kan vara problematiskt. Gjuter du tunt behövs det kanske inte så mycket betong, men då är också risken stor att du får sprickbildning, kantresning, släpp och ”boom. Kan man få till vidhäftningen och är noga med härdning/skydd kan man med ”vanlig” betong klara pågjutningar ner mot 50 mm tjocklek. Man strävar normalt efter att ha låg vattenhalt och så mycket och stora stenar som möjligt i betongen för att minska dess krympning (sprickrisk). Så blandar du ihop ett bruk med sandlådesand och cement kommer denna att krympa ganska mycket, dessutom kan vitcementet ge större krympning än vanligt cement.

Nu vet jag inte hur stabilt ditt underlag är, men 6 cm tjock konstruktionsbetong (armerad) är nog i minsta laget för din 100 kvadratmeters platta. Jag rekommenderar att du anlitar en konstruktör för att dimensionera din platta.Kalkutfällningar är den fria kalken i betongen (kalciumhydroxid) som transporteras ut med fukten till utan där den reagerar med luftens koldioxid och bildar kalksten (kalciumkarbonat). Det spelar inge roll om det är vit- eller gråcement, dessa utfällningar blir vita. Under vatten får man inte kalkutfällningar då det saknas koldioxid, och för en pool och liknande går fukttransporten utåt. Att tillverka betong med vitcement kan bli ganska dyrt, speciellt om man skall ha vit ballast också (marmor, dolomit, kalksten, m.m.). Dessa finns normalt inte på betongfabrikerna och är dyra i sig. Att vitpigmentera en betong med vitcement och vit ballast ger ingen större effekt, möjligtvis om man har ett brunaktigt grusmaterial/sand. Vitpigmenet (titanoxod) är ca tre ggr så dyrt som pigment av järnoxid som ofta används (gul, röd, brun, svart). Vill man ha en ljus betong är det billigare att vitpigmentera än att använda vitcement. Ett annat sätt att få till en ljushet är att använda slaggbetong, vilken inte är dyrare än vanlig betong.

Jag vet inte vad du syftar på med att ”stämpla” betongplattan, men tror inte att ditt förslag att gjuta i två skikt (6+4 cm) är en bra lösning. Möjligtvis kan det gå om du gjuter vått-i-vått, armerar tillräckligt, har sten i betongen, och är noga med härdning/skydd. Ett bättre alternativ skulle då kunna vara att du gjuter minst 100 mm tjocklek med armerad konstruktionsbetong och sedans lägger på ca 10 mm porlandsbaserad avjämning/spackel. Dessa finns som pigmenterade (vit, svart, röd, gul, blå, m.m.). Se exempelvis produkten ”designgolv”.Om betongplattan är utomhus behöver du också tänka på att den skall klara frosten vintertid, och behöver då vara lufttillsatt och ha någorlunda lågt vatten-cement-tal (vct). Extra viktigt är det i miljöer med salt. Kloriderna i saltet ger också ökad risk för armeringskorrosion varför lågt vct och stort täckande betongskikt är viktigt. Många gånger lägger man på ett tåtskikt på betongen till pooler (och kakel eller matta), dels då det kan vara svårt att hålla ner sprickvidden tillräckligt för att bli beständig och tät i denna miljö, och dels för att minska kloridinträngningen till armeringen.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen