Fråga Experten: Hur mycket C02?

Jag undrar hur mycket CO2 som kan reagera/bindas med en färskt torr betongyta och tiden det tar för detta. Dels för 0,1 mm djup och 1 m2 yta och dels för 0,5 mm djup och 1 m2 yta.
/Kjell

Man kan utgå från att 1 kg portlandsklinker binder upp ca 0,44 kg CO2 när betongen karbonatiseras. Hur mycket betongen binder upp beror på cementhalt och vilken typ av cement. Antaget att en kubikmeter ”byggbetong” tillverkas med 350 kg cement typ CEM II/A (Bygg eller Bas) med 80% klinker, så blir upptaget ca 123 kg CO2. För en anläggningsbetong med 430 kg cement typ CEM I (95% klinker) blir upptaget 180 kg.

Hur snabbt inträngningen av CO2 går beror huvudsakligen på betongens täthet (ges av vct samt bindemedel typ) samt fukttillstånd. Eftersom CO2 främst tränger in i gasform går kabonatiseringen betydligt långsammare om portsystemet är vattenfyllt. Exempelvis hos en torr betong med högt vct går inträngningen relativt fort, medans en fuktig betong med lågt vct går det mycket långsamt.

När man räknar på inträngningshastigheten är djupet proportionellt mot tiden i kvadrat. Det innebär att om det exempelvis tar 1 vecka att att nå 0,1 mm in, så tar det ca 2 år att nå 1 mm.

För att svara på din fråga. Om vi börjar med mängden CO2 som binds för 1m2 och 0,1 mm djup, så kan man anta att det går snabbt. Om torrt skulle jag gissa på någon vecka och om fuktig fuktigt några månader. Med 0,0001 m3 betong (0,1 liter) blir mängden CO2 ca 12 gram med byggbetong och ca 18 gram med anläggningsbetong.

Motsvarande mängd CO2 för 1 mm karbonatiseringsdjup (1 liter betong) blir då 120 gram per kvadratmeter med byggbetong och ca 180 gram med anläggningsbetong. Hur snabbt det går beror som sagt på vct och fukttillstånd. Till hjälp finns ett diagram (se bifogad bild av Tuutti, 1982), där man exempelvis kan tänka sig en balkong med ovansidan motsvarande de heldragna linjerna och undersidan de streckade.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen