Fråga Experten: Hur mycket cement till 12 plintar?

Jag blir inte klok på hur mycket cement jag ska ha till mina 12 plintar. Räknar med att volymen inkl bottenplatta blir ca två kubik. Läser att det går ut 300-450 kg (dvs 12-18 säckar) cement/kubik, men också att det går åt 95 liter ballast till 25 kg cement, dvs 10,5 säckar/kubik.
/Staffan

Lite grovt skulle man kunna säga att blandningsförhållandet för vanlig betong är 1:2:5:4 mellan vatten:cement:grus:makadam. Ofta tillsätter man flytmedel/syperplastiserare/vattenreducerare för att få lösare konsistens eller för att kunna dra ner på cement+vatten. Att enbart öka vattnet för att göra betongen lösare ger ju också lägre hållfasthet (ökar vatten-cement-talet, vct), förhållandet 1:2 mellan cement och vatten ger vct 0,50 och man det funkar att gå upp mot vct 0,65 för lite enklare konstruktioner. Är det betong som är utomhus och brukar man tillsätta luftporbildare (så ca 5% lufthalt) och på så sett göra betongen frostresistent/frostbeständig, men då får inte
vct vara allt för högt. Detta är extra viktigt om betongen tösaltas eller om det är marin miljö, då även typ av cement kan ha betydelse. Både flytmedel och luftporbildare kan vara svår att få tag i som privatperson, men du kan säkert få om du vänder dig till din närliggande betongstation. Var försiktig med flytmedlet, betongen kan lätt separera om den överdoseras. En separerad betong får porös överyta (och klarar inte eventuell frost). Både flytmedel och luftporbildare har en viss inblandningstid och kräver lite extra blandningstid/energi.

Om du vill blanda betongen själv kan du utgå från följande sammansättning, som ger 1000 liter betong (1 m3) och en hållfasthet motsvarande C28/35 (vct 0,55 och 4,5% luft):
* Cement 360 kg
* Vatten 185 liter
* 0/8 Grus 955 kg
* 8/16 Makadam 785 kg
* Flytmedel efter behov men upp till ca 4 liter (för typ med ca 18% torrhalt)
* Vid frost: Luftporbildare ca 0,05 liter (för typ med ca 5% torrhalt)

Plintar behöver ofta klara frosten, men en bottenplatta klarar sig utan tillsatt luft. Vill du exempelvis skala ner receptet till 20 liter multiplicerar du delvikterna med 0,020, och om 2 kubik multiplicerar du med 2. Tänker du använda ballastfraktionerna 0/4, 4/8 och 8/16 blir vikterna för dessa 865, 175 och 700 kg/m3. Upplever du betongen för stenig ökar du gruset något (ca 50-100 kg/m3) och minskar stenen i motsvarande mängd, alternativt ökar cementet med 10-20 kg/m3 (samt vatten 5-10 liter, så vct förblir ca 0,55). Vill du göra mer höghållfast betong ökar du cement något och bibehåller vattenmängden (och ökar flytdosen något för konsistensen). Använder du inte flytmedel kan cementvikten behöva ökas upp mot 400 kg (220 lite vatten). Mängden torra delmaterial baserar sig alltså på vikter, och själva betongen räknas i volym. Det är svårt att dosera cement och ballast efter volym (liter) eftersom dess skrymdensitet skiljer ganska mycket, vilket kan resultera i stora skillnader i betongvolym eller fel vct (och hållfasthet). Lite grovt går det således åt ca 4,5 gånger så mycket vikt ballastmaterial (grus/sand + sten) som cement, alternativt ca 1700 kg per kubikmeter.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Translate
Rulla till toppen