Fråga Experten: Inbyggnation av befintlig balkong?

Vi bor i ett trevånings radhus byggt 1975. Huset har två stora balkonger(andra och tredje våningarna) som går in i huset och ligger alltså helt under tak. Framför allt den undre plattan har ytliga armeringsjärn och vi har där skador typ korrosion- och frosts-sprängningar på framkanten som måste åtgärdas. Fackman för balkongrenovering är anlitad liksom snickare då vi önskar bygga in den övre av balkongerna till förmån för ett rum. Den betongplattan är alltså idag tak över den undre balkongen och utgör balkonggolvet för den övre balkongen (båda balkongerna har idag klinkers och troligen ingen fuktspärr under plattorna). Osäkerhet finns om hur betongplattan som skall bli inomhusgolv skall hanteras avseende isolering och fuktspärr?
/Jan Berglund

Man eftersträvar att bygga bort köldbryggor, dels för minska uppvärmningsbehovet och undvika kalla ytor samt för att inte få fuktproblem inne (av kondens). Det är som regel bäst att ha isoleringen så långt ut i konstruktionen som möjligt (och ångspärren lång in), dels med hänsyn till fukten men också för att kunna utnyttja fördelen av värmetröhhet/lagring. Ibland kan det också vara viktigt att se till att konstruktionen ventileras tillräckligt (”tvåstegstätning”), men det gäller inte denna typ av konstruktion som är väderskyddad.

Så om du har möjlighet så skulle jag rekommendera att du isolerar undersidan (och ytteränden) av din balkong som du skall bygga in. Då blir bjälklaget också skyddat från fortsatta frostskador och korrosion. Du kanske då kan göra på liknande sett som när man isolerar husgrunder, med cellplastskivor och puts eller minerallull och sockelskiva. Man skulle kanske kunna tänka sig att lägga isoleringen på betonplattan (balkongen som skall byggas in), men detta är inte byggnadstekniskt lika bra och dessutom kommer det troligen att ge nivåskillnad mot det befintliga golvet.

Någon fuktspärr tror jag inte det behövs. Ofta strävar man efter bra lufttäthet för att minska värmeförlusterna (och inte få drag samt ångtäthet för kondensen). Men betongen är som regel tillräckligt tät i sig, såvida du inte har stora genomgående sprickor.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen