Fråga Experten: Minimera risken för fukt?

Jag bygger nytt hus, 10 cm platta på mark (högt läge). Plattan göts i december vid 2-4 plusgrader och har stått fyra veckor. Huset restes i januari. ”Färdig”/tät utsida klar på 3-5 arbetsdagar. Huset kommer att vara isolerat/tätt på insidan cirka en månad efter att huset rests. Jag ska lägga åldersbeständig plast och trägolv på plattan i torra utrymmen samt limmad plastmatta som tätskikt i tvättstuga och badrum på betongbjälklaget.

I och med byggtiden – kan det innebära någon fara för RF i plattan för beläggningen och beklädnaden utav ovan angivet material? I så fall, vad kan man göra? Hur ska man tänka? (avfuktning, uppvärmning, dra igång vattenburen golvvärme och stänga av den några veckor innan arbetet påbörjas).
/Marcus

Ytskikt i kontakt med betongen kan ta skada och brytas ner av kombinationen fukt med betongens höga pH (basiskt av alkalierna i cementet). För att inte få problem med ”sjuka hus” och ohälsa vill man att betongen skall ha hunnit torka till en viss relativ fuktighet (RF) innan ytskiktet läggs. För parkett med underliggande plast brukar kravet vara 90%, men det handlar då om risken för missfärgningar av ammoniak på ekparkett när plasten under inta lagts ut bristfälligt. Detta finns även inskrivet i AMA hus.

Bortsett från problematiken med missfärgningar funkar det att lägga trägolv (med underliggande plast) vid max 95% RF i betongen. Däremot brukar kraven vid limmad plastmatta vara 85%, så även för många spärrskikt som används i badrum (i vissa fall även 90% RF).

Det kan fungera att limma/spärra vid högre RF om du avjämnar med ett lågalkaliskt golvspackel på betongen. Kolla med leverantören/tillverkaren av dessa produkter vilket kritiskt RF som gäller. Jag är egentligen inte så orolig för spärrskikten man har under klinker/kakel, däremot är risken stor för framtida problem om man limmar (vattenbaserat) plastmatta innan betongen torkat ordentligt (ca 85% RF).

För att påskynda en betongs uttorkning brukar man sänka vatten-cement-talet (vct), och när man kommer ner under ca 0,40 blir betongen självtorkande. Andra sett att påverka uttorkningstiden är att gjuta tunnare tvärsnitt, möjliggöra dubbelsidig uttorkning samt värme och torr luft.

Viktigt är också att hindra vatten från att bli stående på plattan (härdningsvatten, regn m.m.), speciell under de första veckorna. Och skall man göra uttorkningsåtgärder (värme, avfuktare, osv) är det framför allt de första veckorna detta har effekt, sedan blir betongen mycket tät och har svårt att torka ut mot omgivningen. Och ju lägre vct desto tätare betong och svårare att torka ut.

Att göra torkinsatser efter några veckor kan vara svårt, speciellt hos betong med lågt vct. Så att exempelvis dra på lite värme med golvvärmen kan ge effekt på uttorkningen om det görs lite försiktigt den första tiden, men då är också risken att detta ger problem med temperatursprickor. Man vill då gärna vänta åtminstone ett par veckor, men då har det å andra sidan liten effekt på uttorkningen. Och det kan till och med vara så att värmen har en negativ effekt på cementreaktionerna och därigenom även på uttorkningen.

Utan att veta vad det är för betong du gjutit med är det svårt att uppskatta uttorkningstiden på din platta. Men om jag räknar med gjutning i december, på 1 månad innan tätt hus med och inomhusklimat efter ytterligare 1 månad, så når du 90% i april om du gjutit med vct 0,60 (ca C28/35).

Att nå 85% med vct 0,60 kommer däremot ta lång tid (2 år), men med vct 0,45 (ca C35/45) når du 85% i maj. Så om du återkommer med vilken betong du gjutit med kan jag försöka göra en bättre beräkning. Beräkning av uttorkningstiden är bara en prognos, och det är bra om man kan verifiera detta innan ytskiktet läggs genom att mäta på ekvivalent mätdjup (40% av tjockleken, enkelsidig), speciellt med limmad plastmatta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen