Fråga Experten: Pågjutning av befintlig platta?

Jag ska göra en gjutning på gammal porös vattenskadad garageplatta inomhus. Pågjutningen blir mellan två och tio cm tjock. Ska den gamla tvättas, primas? Andra goda råd mottages gärna! Vilken betongblandning ska jag beställa?
/Anders

När man gör pågjutningar kan man antingen se till att den nya betongen sitter fast ordentligt i den gamla eller att man ser till att den nya betongen kan röra sig fritt. Med pågjutningar under ca 100 mm tjocklek är det viktigt att säkerställa vidhäftningen och att ythållfastheten är bra. Vidhäftningen får man till genom att prima eller fukta upp (fuktig, ej blöt) ordentligt innan. I extremfall kan man även fräsa/bila ytan för struktur eller borra in ett antal dymligar. Är den gamla ytan smutsig behöver den rengöras (speciellt om olja) eller har den dålig ythållfasthet kan det yttersta lagret behöva tas bort.

Har man tjockare pågjutning (över 100 mm) kan man gjuta på en byggplast och på så sett göra att plattan kan röra sig fritt. Detta minskar risken för sprickbildning och ställer inget krav på den underliggande betongens tillstånd.

Använder man vanlig betong till tunna pågjutningar (under 50-70 mm) är risken stor för att man får sprickbildning, kantresning och ”boom”. Då golvspackel/avjämning ett bättre alternativ, dessa produkter finns för olika tjocklek. Skall du då ha det i ett garage behöver de vara anpassade för detta (baserade på Portlandcement).

Du skriver att din garageplatta porös och vattenskadad. Man kan då fundera på vad det är som gjort betongen porös. Betong skadas inte av vatten, utan snarare tvärt om. Det är egentligen inte mycket som kan skada betongen, möjligtvis kan sura ämnen vara ett problem (lågt pH). Det som normalt begränsar livslängden på en betongkonstruktion är när de ingjutna armeringsjärnen korroderar (rostar). Din garageplatta är kanske gjuten med en låghållfast betong (ex mycket högt vatten-cement-tal, vct), och har utsatts för slitage.

Om du skall göra pågjutninge med ”vanlig” betong bör du se till att tjockleken på det tunnaste stället är minst 50 mm. Och att du tvättar och tar bort eventuell dålig betong, och innan gjutning fuktar upp eller primar. Om du har bra bärighet i nderliggande betong behövs egentligen ingen lastbärande armering, däremot kan det vara lämpligt med sprickarmering (armeringsnät mitt i tvärsnittet). Direkt efter gjutning täck och skydda ytan mot uttorkning och håll fuktig gärna minst 2 veckor.

I garage brukar man välja en någorlunda höghållfast och tät betong, främst för att stå emot inträngning av klorider (finns i tösalt, orsakar armeringskorrosion). För bra ythållfasthet bör betongen glättas i tidigt skede alternativt slipas när den hårdnat. Sedan bör den ytbehandlas, för att göra ytan smutståligare och dammbinda betongen. Det finns bra 2-komponents epoxifärg för garagegolv som funkar fint.

I parkeringshus och garage tillämpar man ofta exponeringsklass XD4, vilket innebär vct 0,40 (ger hållf.klass ca C40/50). Men du bör klara dig med vct 0,50 (C32/40), förslagsvis med 16 mm sten och konsistens S4 eller SKB (självkompakterande).

Se till att vara väl förberedd med ”mankraft” och lämplig utrustning. Om du inte lagt ut betong förut ta gärna hjälp av någon med lite erfarenhet. Bra utrusning finns att hyra.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen