Fråga Experten: Reparera trasig platta?

Vi har en betongplatta runt vår pool. Vi har tagit bort klinkers som låg där innan eftersom de lossnade. Det visade sig att betongplattan under var fuktig och när vi tog bort fixen så lossnade hela stycken av betongen. Nu när det regnar på den så märker vi att den vittrar sönder lätt och lämnar kvar grus. Det är inte vi som jag lagt den, det var den tidigare ägaren.

Går detta att reparera på något sätt? Vi vill helst inte ta bort den då vi är rädda att poolen tar skada. Plattan och poolen verkar sitta ihop. Bör man torka den och sedan flytspackla? Torka den och lägga fix? Annat sätt?
/Björn

Betong är ett mycket tåligt och beständigt material, som normalt inte blir sämre med tiden, tvärt om. Däremot finns det några typer av angrepp som kan skada betongen eller betongkonstruktionen. Vatten i sig skadar inte betongen, tvärt om är det bra för hårdnandet och beständigheten. Däremot för att vissa angrepp skall kunna ske krävs också att det är fuktigt. Det vanligaste problemet som ofta begränsar livslängden på betongkonstruktionerna, är att armeringsjärnen börjar rosta.

Att själva betongen ”vittrar sönder” är mycket ovanligt, något som skulle kunna ske om den utsätts för stark syra (lågt pH). Men i ditt fall är jag ganska säker på att det är frysskador du fått, av typen ”intern frysning”.

Detta kan uppstå om betongen har hög ”kapillärmättnadsgrad” och fryser, dvs ett grovporös betong fylld med vatten där isens expansion spräcker sönder betongen. För att detta skall kunna ske krävs en betong med högt vatten-cement-tal (vct över 0,60) i kombination med hög vattenmättnad, samt att konstruktionen utsätts för minusgrader. Har man då klorerat vatten, gör saltet att problematiken förvärras betydligt.

För att betongen skall klara frysning utomhus (fuktig miljö) brukar man begränsa vct till max 0,55 och ha ca 4,5% lufthalt. Luften fås genom att tillsätta lite luftporbildare (tensid, typ diskmedel) till betongen när den blandas. Det är främst vct som ger skyddet mot inre frysning, och luften från frysskador på ytan (avflagning). Avflagning behöver inte vara så stort problem, möjligtvis estetiskt, men däremot är intern frysning ett allvarligt angrepp som ”gör sönder” betongen.

Om vattnet innehåller salt bör man skruva ner vct ytterligare (max 0,45) och dessutom gärna använda ett cement anpassat för detta (typ anläggningscement). Så jag gissar att din betongplatta har gjutits med för högt vct och eventuellt inte har luft.

Detta kan då göra att betongen ”vittrar sönder” av att vattnet (speciellt saltvatten) i porerna fryser. Det är svårt att åtgärda detta, att bara ta bort skadad betong och reparera hjälper troligen inte. Frysskadorna kommer då sannolikt att fortgå så länge den utsätts för frost och vatten. Så för att få stopp på angreppen behöver betongen vara torr, och/eller hållas uppvärmd.

Jag skulle tro att det bästa är att riva de utsatta delarna på konstruktionen och bygga nytt. Att laga skadad betong, exempelvis med reparationsbruk/fix/flytspackel/mm är sannolikt bara en kortsiktig lösning. För att säkerställa orsaken till skadorna, samt hitta en lämplig åtgärd, kan det vara idé att be en betongtekniker titta på din betongplatta.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen