Fråga Experten: Saltpåverkan på yta?

Jag har ett 15 år gammalt obehandlat carportgolv där betongen vittrat något i bilens hjulspår, sannolikt pga saltpåverkan. Funderar på ispackling i hjulspåren och behandling av något slag av hela ytan, blir inte så snyggt men kan kanske fungera. Alternativt lägga granitklinker i hela carporten.
/Anders Wikerstål

Salter har normalt
ingen negativ effekt på själva betongen, men om kloriderna i salterna tränger in till armeringen kan den börja rosta vilket i sin tur kan spjälka loss betong. Av denna anledning brukar man se till att ha tät betong (lågt vatten-cement-tal, vct) och tillräckligt täckande betongskikt till armeringen. Salterna kan däremot förvärra frostangreppen på betongen, framför allt när det gäller ytavskalningen/avflagningen. Normalt räcker det att ha en lufttillsatt betong med minst ca 4,5% lufthalt för att klara cyklisk frysning i fuktig miljö, men finns det salter närvarande behöver betongen dessutom ha lägre vct (max ca 0,45 istället för 0,55) och gärna ett beprövat cement (typ anläggningscement). Skadorna du beskriver är sannolikt frostskador av att betongen inte är anpassad för denna miljö (för högt vct och/eller ej är lufttillsatt), alternativt att utförandet brustit (regnat under gjutning, vattnat betongen för tidigt, osv).

Börja med att ta bort all skada betong och spackla (cementbaserad typ) igen håligheterna. Du kan sedan lägga på en ytbeläggning/slitlager, välj då en typ som är anpassad för parkeringshus och liknande. Det går också att asfaltera på betongen. Väljer du att lägga klinker bör du först prima/fuktspärra betongen, så du säkerställer vidhäftningen och hindrar fukt att tränga ner i betongen (som kan frysa). Välj då också fix och fog som klarar utomhusmiljö.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Translate
Rulla till toppen